top of page

Kinderen gaan niet altijd een gemakkelijke weg. Faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen, het zijn signalen dat een kind niet lekker in zijn of haar vel zit en een steuntje in de rug kan gebruiken. Als kindercoach kan ik een kind dat steuntje geven.

 

Uit ervaring weet ik dat de schoolloopbaan van visueel ingestelde kinderen oftewel beelddenkers niet over rozen gaat. Begeleiding van het visueel ingestelde kind en de (h)erkenning van talenten kan de weg voor het kind gemakkelijker maken door:
• visuele leeringangen te bieden;
• bewustzijn van talenten te vergroten;
• inzicht in de eigen leerstijl te geven; 
• geheugentechnieken aan te leren; 
• ‘n effectievere leerstijl aan te bieden.

Het  gevolg? Verbetering van de motivatie en ontdekken dat leren ook leuk kan zijn!
 

 

'n...

- beeldend vermogen 
- vierjarige opleiding tot kunstzinnig dynamisch coach aan de Kleine Tiki 
- opleiding tot kindercoach door NTI
- opleiding tot trainer Leren leren methode (Instituut Kind in Beeld)
- training Signaleren met het Wereldspel (Instituut Kind in Beeld)
- kibjaar op Vrije Academie ‘t Pad
- opleiding in de vrijeschoolpedagogie 

... maken mij de coach die ik wil zijn.

Loes van Orsouw

bottom of page