top of page

Leren is leuk...?

Uit ervaring weet ik dat de schoolloopbaan van beelddenkers niet over rozen gaat. Begeleiding van het visueel ingestelde kind en de (h)erkenning van talenten kan de weg voor het kind gemakkelijker maken door:
• visuele leeringangen te bieden;
• bewustzijn van talenten te vergroten;
• inzicht in de eigen leerstijl te geven; 
• geheugentechnieken aan te leren; 
• ‘n effectievere leerstijl aan te bieden.

Het  gevolg? 
Verbetering van de motivatie en ontdekken dat leren ook leuk kan zijn!

 

leren leren door visualiseren

De Leren Leren Methode is geschikt voor alle kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs en sluit goed aan bij reguliere lesmethoden. Het kind leert hoe het snel en vooral effectief kan leren met behulp van de eigen talenten. Deze gestructureerde en visuele leerstrategie is zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken. Kinderen ervaren succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Een kind kan  de Leren Leren Methode volgen in groepjes en individueel. 

De valkuil van leren lezen
Jonge leerlingen zijn van nature visueel ingesteld. Ze zullen woorden automatisch in zijn geheel `herkennen`, alleen lettend op het kader. Daarbij maken ze gebruik van de context en de illustraties. Er zit altijd een MUS of MEES in de boom, nooit een LIJSTER. Pas na duidelijke instructie en herhaalde oefening ontstaat zicht op de afzonderlijke letters en opbouw van woorden. Juist dat is de basis van goed lezen: het vlot en juist kunnen decoderen van de afzonderlijke letters in een woord (en woorden in een zin).

 

Goede begeleiding
Het leesproces vergt een goede begeleiding en expertise van de leerkracht. Niet alle leerkrachten (her)kennen deze valkuil van het visuele brein, en ook reguliere toetsen laten dit niet altijd zien. Hierdoor ondervinden leerlingen vaak pas in het latere leesonderwijs problemen. Juist bij de slimme, associatief denkende (hoogbegaafde) leerlingen die effectief kunnen compenseren, blijft deze holistische, associatieve manier van lezen onopgemerkt. Er is geen focus op details, de volgorde van letters in een woord (straat/staart) en/of de oriëntatie (ijs/eis – kouw/kauw). Door woorden in het geheel te scannen en alleen naar de kaders te kijken, ontgaan de details en verschillen. De noodzaak van automatiseren en analyse hebben deze leerlingen vaak in de beginfase (groep 3) niet ge­voeld. De rapportcijfers waren toch altijd goed?

Met behulp van de LetterKlankStad kan een kind de basis van het lezen (opnieuw) verwerven. De methode kan worden gebuikt op scholen. Daarnaast kan de methode remediërend gebruikt worden naast de reguliere leesmethode die het kind op school krijgt aangeboden.
Het leggen van een stevige basis zodat problemen in latere jaren of in het voortgezet onderwijs voorkomen kunnen worden!

Bron en voor meer info: www.letterklankstad.nl

Letterklankstad
Lezen vanuit het geheel en kader
Het menselijk brein verwerft en verwerkt informatie het liefst visueel. Dat wil zeggen vanuit het geheel. Pas in tweede (talige) instantie zien we details. Ervaren lezers hebben geleerd zich te richten op de analyse en details van woorden. Maar dat komt pas in tweede instantie, als er bewust aan gedacht wordt. We herkennen allemaal het feit dat we een boek (vaak scannend) lezen, van het verhaal genieten, maar aan het eind niet precies weten hoe de naam van de hoofdpersoon werd gespeld. `Het was iets met een X.`

bottom of page