SIGNALEREN met het wereldspel

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel dat inzicht kan geven in het verloop van onderwijsprocessen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de manier waarop een kind de wereld 'ziet'. Het wereldspel bestaat uit houten huisjes, bomen , dieren, materialen waarmee door het kind een dorp wordt gebouwd. Uit de manier waarop het kind dit doet, kan worden geconcludeerd of in taal of vooral visueel (in beelden) wordt gedacht. 
De houten vormen en figuren refereren aan de leefomgeving van van mensen.

De manier waarop kinderen met het materiaal werken kan worden opgevat als een afspiegeling van de manier waarop ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren of tot uitdrukking brengen.

 

Het is belangrijk om ten minste twee keer te werken met het wereldspel om zo bevindingen te versterken.
We krijgen antwoord op de volgende vragen:
Hoe verkent het kind zijn wereld? (het cognitieve aspect)
Hoe beleeft het kind zijn wereld? (het sociaal-emotionele aspect)
Hoe gaat het kind om met zijn wereld? (pedagogisch aspect)