top of page

Kunstzinnig dynamisch coach

Een beeld zegt meer… soms zelfs meer dan je denkt. 
Alle kleine kinderen denken in beelden. Rond het vierde jaar ontwikkelt een kind een voorkeur voor het beeld- of taaldenken. Onderwijs wordt veelal op een talige manier aangeboden. We leven, ook dankzij social media,  in een wereld waar het beeld een steeds grotere plaats inneemt. Als kunstzinnig dynamisch coach werk ik met beelden,
individueel en met kinderen in groepjes.  Met behulp van teken-, schilder- of boetseeropdrachten help ik kinderen zich op een creatieve manier te uiten. 

Faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen. Een kind met faalangst voelt zich vaak niet gelukkig in de omgang met anderen, in de klas op school, of maakt moeilijk vrienden. Niet altijd is voor de ouders zichtbaar dat faalangst of weinig zelfvertrouwen oorzaken kunnen zijn van moeilijk gedrag, nachtmerries, slapeloosheid, psychosomatische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn, concentratie- en leerproblemen, boosheid of woede-uitbarstingen. 


Met behulp van kunstzinnig werk, beweging, spel kan ik een kind helpen bij het versterken van zijn zelfbeeld. De inzet van eenvoudige kunstzinnige, dynamische opdrachten helpt het kind om zichzelf te laten zien. Ook het werken met de Team Toppers, een instrument dat talenten zichtbaar en bespreekbaar maakt, geeft mooie resultaten. Het kind vindt al werkend en spelend de oplossingen om zijn zelfvertrouwen te vergroten.

Soms heeft een kind aan een enkele sessie van 50 minuten voldoende; soms is extra verdieping nodig. Ouders ontvangen altijd een verslag.

 

 

bottom of page