top of page

Kenmerken en signalen, waarvan je er vaak meerdere kunt herkennen bij de beelddenker
 

inventief
ontzettend creatief en associatief
goed inlevingsvermogen
sociaal bewogen
brede belangstelling
goed organiseren en leidinggeven
eigen kijk op situaties
zien oplossingen waar anderen die niet zien
vertraagde spraakontwikkeling 
moeite met luisteren 
vertraagde taalontwikkeling
zwakke fijne motoriek
intensieve spelactiviteiten
driftbuien, paniekreacties
zwak ritme- of maatgevoel
intuïtief
emotioneel kwetsbaar
impulsief / associatief
zwakke articulatie
moeite zaken op (volg)orde te houden
jong voor de leeftijd
clownesk gedrag
vertellen met gebaren
woordvindingsproblemen (dinges, dat)
beperkte, maar kleurrijke woordenschat
gebrekkig tijdsbesef
moeite met oriënteren in de ruimte
verwarren van links en rechts
korte spanningsboog                    
snel vermoeid

 

                                                                         
 veranderlijk; gemakkelijk af te leiden
wisselend prestatiepatroon
moeite met afronden
onverwacht heldere vragen en oplossingen
inzicht bij toverslag
groot doorzettingsvermogen (lijfsbehoud)
fantasieverhalen
moeite met het verwoorden van gevoelens
veel fantasie; vindingrijk; origineel
tot het uiterst doorgevoerde hobby’s
dromerig; teruggetrokken; eigen wereldje
te resoluut (onzekerheid verbergen)
faalangst
overdreven rechtvaardigheidsgevoel
empathisch; sociaal bewogen
staat vaak wat alleen (broertjes en zusjes
lage frustratiedrempel
koppig; halsstarrig
rommelig; chaotisch
moeite zich aan afspraken, regels te houden
weinig gedisciplineerd
vergeetachtig
neiging snel tevreden te zijn over prestaties
weerstand tegen nakijken eigen werk
te gehaast met als motto ‘af is af’
vluchtige manier van werken
moeite om huiswerk helemaal af te maken
moeite met ordenen (agenda)
moeite zaken systematisch aan te pakken

 

bottom of page