top of page

Een vogel zingt. Een boom groeit. 
Een kind zingt en groeit spelenderwijs.


 

Kunstzinnig dynamisch coach

Een beeld zegt meer… soms zelfs meer dan je denkt. 
Alle kleine kinderen denken in beelden. Rond het vierde jaar ontwikkelt een kind een voorkeur voor het beeld- of taaldenken. Onderwijs wordt veelal op een talige manier aangeboden. We leven, ook dankzij sociale media,  in een wereld waar het beeld een steeds grotere plaats inneemt. Als kunstzinnig dynamisch coach werk ik met beelden, individueel en met kinderen in groepjes.  Met behulp van teken-, schilder- of boetseeropdrachten help ik kinderen zich op een creatieve manier te uiten. 

Leren leren training

De Leren Leren Methode is geschikt voor alle kinderen in het basis- en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs en sluit goed aan bij reguliere lesmethoden.
Het kind leert hoe het snel en vooral effectief kan leren met behulp van de eigen talenten. Deze gestructureerde en visuele leerstrategie is zeer geschikt bij dyslexie, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken. Kinderen ervaren succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Een kind kan  de Leren Leren Methode volgen in groepjes en individueel.

Als een kind niet speelt, niet zorgeloos in het leven staat, kan dat vele oorzaken hebben. Door coachgesprekken en door beeldend en creatief  te werken met het kind kunnen we samen ontdekken wat het kind nodig heeft. De inzet van eenvoudige kunstzinnige, dynamische opdrachten helpt het kind om zichzelf te laten zien. Je kunt hierbij denken aan tekenen, schilderen, bewegen, boetseren, spel. 

 

Beelddenken
Met behulp van de Leren leren methode bied ik een kind handvatten bij het leerproces. Kinderen die visueel (beeld-) denken zijn hierdoor beter in staat deel te nemen aan ons talige onderwijs. De succesvolle LEREN LEREN Methode maakt lesstof visueel. Onderzoek laat een verbetering zien op het gebied van tekstbegrip en leren van bijna 50%. In een paar uur leert jeugd leren!

 

bottom of page